Een jaar geleden wist op straat in Terneuzen vrijwel niemand wat de Slag om de Schelde inhield. De connectie met 'oorlog' werd wel gemaakt, maar welke oorlog en wanneer bleek te lastig. Na het publiciteitsoffensief van afgelopen jaar is dat wel anders. Bijna iedereen weet wel wat zinnigs te vertellen over de strijd in Zeeland in het najaar van 1944. 

Het gebrek aan kennis over de 'Vergeten Slag', zoals historici en Zeeuwse overheden de Slag om de Schelde jarenlang noemden, was dé reden om afgelopen jaar veel extra aandacht te besteden aan de bevrijding van het grootste deel van Zeeland. In 2019 moest de zware strijd om de toegang tot de Westerschelde voor eens en altijd (inter)nationaal op de kaart worden gezet. Dat er over deze slag weinig kennis was, bewees een jaar geleden een kleine steekproef op straat.

Na de grootse opening van herdenkingsjaar 'Nederland 75 jaar bevrijd' op 31 augustus in Terneuzen, volgden er tal van bijeenkomsten, concerten en lezingen. Ook werden er documentaires uitgezonden, een filmwedstrijd georganiseerd en komt er volgend jaar een speelfilm uit die over de Slag om de Schelde gaat.

Wel veel geld

Over de uitgaven die gedaan zijn om de Slag om de Schelde te promoten, enkele honderdduizenden euro's, zijn de meningen wel verdeeld. Een enkeling vindt dat het goed te verdedigen is, omdat de wens om ruchtbaarheid te geven aan de Slag nu eenmaal geld kost. Maar meerdere mensen hebben moeite met de hoogte van het bedrag en hadden het geld liever aan andere dingen uitgegeven.